Ġeografija u Storja

L-ewwel abitazzjonijiet – l-eqdem rekords ta ’abitazzjonijiet f’ Balzan imorru lura għall-1419-20. Fil-Lista Militari tal-istess data, Balzan huwa rrappurtat li kellu madwar għoxrin abitant residenti fil-konfini tiegħu. Rapporti taċ-ċensiment li jmorru lura għall-1575 juru li kien hemm total ta ’60 abitazzjoni f’ Balzan dak iż-żmien, fejn għexu madwar 500 ruħ. Dawn l – abitazzjonijiet kienu jinkludu l – irħula tal – għonja kif ukoll l – irziezet. Sa ftit snin ilu djar tal-irziezet antiki bħal dawk magħrufa bħala ta ’Sajrunies u tad – Dingejruti kienu għadhom bil-wieqfa fil-karreġġata ta’ Quarry.

Popolazzjoni li tvarja – fl-1646 l-għadd ta ’unitajiet domestiċi kien żdied għal 140, madankollu l-popolazzjoni kienet żdiedet biss b’ inqas minn mitt persuna li jammontaw għal 584. Sa dik id-data, Balzan kienet parti mill-villaġġ ġar ta’ Birkirkara. Meta Balzan sar raħal indipendenti bil – knisja parrokkjali tiegħu stess, fl – 1655, in – numru tal – familji żdied għal 1,400. Minkejja ż-żieda fid-djar, il-popolazzjoni naqset; għal 530. Il-popolazzjoni li qed tinbidel għadha għaddejja sal-lum kif għamlet matul l-istorja tar-raħal: Matul il-gwerra, il-popolazzjoni ta ’Balzan żdiedet drastikament, meta nies miż-żona ta’ Cottonera ġew ifittxu kenn fir-raħal kwiet ta ’Balzan. Fil – fatt tant għoġbuha li ħafna minnhom baqgħu u qatt ma ġew lura! L-oriġini tal – “Balzan”.

F ’Malta, ħafna ismijiet ta’ raħal huma identiċi għal ċerti ismijiet ta ’familja, bħal f’ Attard u Lija. Għalhekk, xi wħud jemmnu li r – raħal wiret ismu minn familja Sqallija li l – kunjom tagħha kien Balzan (jew Balzano). Storiċi oħra jsostnu li “Balzan” jirreferi għal kollettur tat-taxxa Sqallin li seta’ ġie Malta biex jiġbor it-taxxi għall-kaptan feudal Sqallin tiegħu. Dan il-kollettur tat-taxxa seta ’rrisjeda f’ Balzan u b’ hekk ta lir-raħal ismu fil-preżent.

Skeda ta ’żmien:
Fil -bidu tas – seklu 15 waslu l -ewwel abitanti f ’Balzan. l-1 ta’ Frar 1575 residenti Balzani jippreżentaw petizzjoni lil Mons. Duzina, li tappella biex ir -raħal tagħhom isir parroċċa separata. l-14 ta ’Awwissu 1655 Balzan isir parroċċa separata. Dakinhar, l -Isqof Balaguer jagħti permess biex tinbena knisja parrokkjali ġdida f’Balzan. L-ewwel qassis parrokkjali kien FR. Adriano Zarb. is-26 ta ’Diċembru 1669 tqiegħed il-pedament tal-knisja l-ġdida tal-parroċċa, mill-Qassis il-Parroċċa Dominic Ellul.
Fit-23 ta ’Jannar 1695 l-Isqof Cocco Palmieri jbierek il-knisja kompluta, u fl-1781 l-Isqof Labini kkonsagraha. 1868 Il-knisja tingħata l-istatwa titulari tagħha, tal-Annunzja tal-Madonna, ikkompletata minn Master Salvu Dimech. 1890 l-Annunzja Philharmonic Society hija ffurmata. 22 ta’ Ottubru 1903 6 persuni jmutu fost 42 feruti fi splużjoni waqt li kienu qed isiru logħob tan-nar fil-bini l-antik tas-Soċjeta Philharmonic ta ’l-Annunzja. 1920 twaqqaf il-klabb tal-banda San Gabriel.
Fit-3 ta ’Mejju 1954 ir-Reġina Eliżabetta II żżur lil Balzan. il-festa tar-raħal tal-1965 tibda ssir fis-sajf minflok fil-ġurnata attwali tagħha minħabba kundizzjonijiet tat-temp ħorox li spiss kienu ħassru festi esterni li saru f’ Marzu. il – MUŻEW TAL – 1923 twaqqaf f ’Balzan. 1940 Wara li l-qrati Supremi ntlaqtu f’ attakk ta’ bumbardament bl-ajru, il-qrati jiġu ttrasferiti mill-Belt Valletta għal Balzan. Saru seduti ta ’smigħ fil-bini li llum fih jinsab il-Kunsill lokali ta’ Balzan, fost uffiċċji oħra tal-gvern. 1940-1943 Matul it-tieni gwerra dinjija, Balzan kien jospita ħafna refuġjati li ġejjin mill-Belt Valletta u ż-żona ta ’Cottonera. Ir-refuġjati għarqu b’ xejn ħlief bi ftit ħwejjeġ fuq karrettun misjuq miż-żwiemel u appellaw lir-residenti Balzani biex juru ħniena u jeħduhom fl-abitazzjonijiet tagħhom. Il – popolazzjoni rduppjat fid – daqs!
1948 Il-Knisja Parrokkjali Balzana tirċievi l-qanpiena kbira tagħha. Ħafna residenti ġabru biex jarawha tinġibed lejn iż – żaqq. 1965 Il-Prim Ministru G. Borg Olivier iżur lil Balzan fl-okkażjoni tal-75 anniversarju mit-twaqqif tal-Assoċjazzjoni Philharmonic Society ta ’Annunzja. 1993 ġie ffurmat l-ewwel Kunsill lokali. iċ-Ċentru taż-Żgħażagħ ta’ Balzan twaqqaf fis-16 ta ’Ottubru 1994.

Popolazzjoni ta ’Balzan:

Fl – 1931, 1661 ruħ | fl – 1999, 4030 ruħ
Fl -1948, 2637 ruħ | fl – 2002, 3732 ruħ
Fl – 1957, 2734 ruħ | fl – 2003, 3785 ruħ
Fl – 1967, 3301 ruħ | fl – 2004, 3807 ruħ
Fl-1985, 4781 ruħ | fl-2005, 3798 ruħ
Fl-1995, 3560 ruħ|  fl-2006, 3975 ruħ
Fl-1997, 3654 ruħ | fl-2007, 4038 ruħ
Fl-1998, 4019-il ruħ | fl-2008, 4129 ruħ