Knejjes u Kappelli
Il-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan
L-ewwel ġebla tal-bini tal-Knisja Parrokkjali tal-lum, iddedikata lill-Madonna ta ’Annunzja, tqiegħdet fl-1669. Pjanijiet arkitettoniċi għal din il - knisja, fil - forma tas - salib Latin, bdew fl - 1665. F’ din il - knisja nstabu ħafna teżori artistiċi, xogħlijiet minn pitturi famużi bħal Giuseppe Calleja, Chev. Emvin Cremona u Paul Camilleri Cauchi. L-istatwa titulari hija x-xogħol ta ’Salvu Dimech, li tlesta fl-1898.
Il-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb
Rigward l - aħwa nisa tal - kunvent Ragħaj it - tajjeb, din il - kappella nbniet fl - 1898 wara li l - aħwa Ragħaj it - tajbin iddeċidew li jwessgħu xogħolhom fost dawk fil - bżonn. Il-perit V. Busuttil bena l-kappella bi spejjeż tiegħu. Fatturi oħra li għenu lill - aħwa nisa matul l - istorja tagħhom kienu jinkludu l - ferrata Kardinali u r - Reġina Elizabeth, who was still a princess when she visited the convent.
Knisja ddedikata għat-twelid ta ’Santa Marija
Another church which is historically known to have existed at some time around 1575. However no other information is known about it, such as its exact position.
Kappella ta' San Andard
Knisja oħra li storikament kienet teżisti f ’xi żmien madwar l - 1575. Madankollu ma hija magħrufa l-ebda informazzjoni oħra dwarha, bħall-pożizzjoni eżatta tagħha.
Kapella ta' Santu Rokku
Din il-Knisja li nstabet ukoll fi tliet knejjes fit-triq, inbniet fl-1593 wara li faqqgħet il-pesta f ’dik l-istess sena. Il - vittmi ġew midfuna fil - knisja. It-tpinġija prinċipali turi San Rokk, San Pawl u San Sebastian, il-protetturi kollha tal-pesta.
Il-Kunvent u Santwarju ta' Santa Tereża
It-Tlett Iknejjes
Knisja ddedikata Marija Annuzjata