Ritratti tal-Kunsill

Id-Disa’ Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 25 ta’ Mejju 2019

Mix-xellug għal-lemin: Doriette Farrugia (Segretarju Eżekuttiv), Mary Louise Briffa (Kunsilliera), Dr Angelo Micallef (Viċi Sindku), Not. Ian Spiteri (Sindku), Stephen Gatt (Kunsillier), Dr Oliver Nicholas De Gaetano (Kunsillier)

Seventh Legislature – Date of Election – 10th March 2012

 Mix-xellug għal-lemin: Joseph Mary Galea (Kunsillier), Mark Mallia (Segretarju Eżekuttiv), Desmond Zammit Marmara (Kunsillier), Not. Ian Spiteri (Sindku), Daniel Muscat Caruana (Kunsillier), Andre’ Grech (Viċi Sindku)

Is-Seba’ Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 10 ta’ Marzu 2012

Mix-xellug għal-lemin: Mark Mallia (Segretarju Eżekuttiv), Stephen Gatt (Kunsillier), Desmond Zammit Marmara’ (Kunsillier), Dr John Zammit Montebello (Sindku), Joseph Mary Galea (Viċi Sindku)

Is-Sitt Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2008

Mix-xellug għal-lemin: Dr John Zammit Montebello (Sindku), Joseph Mary Galea (Viċi Sindku), Dr Trevor DeGiorgio (Kunsillier), John Cassar (Kunsillier), Guido Borg (Kunsillier), Maria Zammit (Segretarju Eżekuttiv)

Il-Ħames Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 12 ta’ Marzu 2005

Mix-xellug għal-lemin: Paul Carachi (Kunsillier), Antoine Vella (Kunsillier), Arch. Tancred Mifsud (Kunsillier), Joseph Mary Galea (Viċi Sindku), Dr John Zammit Montebello (Sindku), Maria Zammit (Segretarju Eżekuttiv)

Ir-Raba’ Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 2002

Mix-xellug għal-lemin: Dr John Zammit Montebello (Sindku), Paul Carachi (Kunsillier), Emanuel (Wally) Pullicino (Kunsillier), Marion Pace Axiaq (Viċi Sindku), Claire Falzon (Kunsilliera) Maria Zammit (Segretarju Eżekuttiv)

It-Tielet Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 13 ta’ Marzu 1999

Mix-xellug għal-lemin: Dr John Zammit Montebello (Sindku), Paul Carcahi (Kunsillier), Marion Pace Asciak (Kunsilliera), Catherine Zerafa (Viċi Sindku), Stephen Gatt (Kunsillier), Maria Zammit (Segretarju Eżekuttiv)

It-Tieni Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 1996

Mix-xellug għal-lemin: Maria Zammit (Segretarju Eżekuttiv), Marselle Delicata (Sindku), Paul Carachi (Kunsillier), Dr John Zammit Montebello (Kunsillier), Joseph A. Stellini (Kunsillier), Catherine Zerafa (Kunsilliera)

L-ewwel Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 20 ta’ Novembru 1993

Mix-xellug għal-lemin: Maria Zammit għal Monte-lemin Eżekuttiv, Marselle Delicata (Sindku), Paul Carachi (Kunsillier), Dr John Zammitbello (Kunsillier), Joseph A. Stellini (hier), Catherine Zerafa (Kunsilliera)