Statwi u Monumenti

Statwa ta’ Marija Assunta

L-istatwa tal-Madonna, li nstabet eżatt quddiem il-knisja ddedikata lil Maria Assumpta saret fl-1838 mill-iskultur Malti Sigismondo Dimech. Ix-xogħlijiet ta ’konservazzjoni u restawr fuqu saru fl-2003, fuq l-inizjattiva tal-Kunsill lokali ta’ Balzan.

Statwa ta’ San Gabrijel

Ix-xogħlijiet tal-iskultur Sigismondo Dimech jinkludu wkoll l-Istatuti ta ’San Gabriel u l-Madonna, li jinsabu fid-daħla tal-entratura tal-knisja parrokkjali. L-Isqof Vincenzo Labini kien ta indulġenzi speċjali lil dawk li talbu quddiem dawn l-istatwi.

Statwa ta’ San Pietru u San Pawl

Żewġ statwi oħra fuq l-entratura tal-knisja parrokkjali huma dawk ta ’San Pietru u San Pawl. Dawn mhux dejjem kienu parti mill – entratura, bħalma fi żminijiet iktar bikrin kienu jagħmlu parti mill – artal prinċipali. Madankollu, meta dan inbidel fis – seklu 18, iż – żewġ statwi tpoġġew fil – postijiet preżenti tagħhom.

Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni

Niċċa tal-Madonna tal-Abbandunati

Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes

Niċċa tal-Madonna u l-Bambin

Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes

Niċċa ta’ San Ġużepp

Niċċa ta’ Santu Rokku