Struttura tal-Kunsill
Sindku

Dr Angelo Micallef

Viċi-Sindku

Mary Louise Briffa

Kunsilliera
Segretarju

Doriette Farrugia